CCBC do škol je výchovně vzdělávací program určený žákům základních a středních škol, který si klade za cíl pomoci rodičům

a školám vychovat generaci dětí s kladným vztahem k lidem, zvířatům a rostlinám.

 

Naším hlavním cílem je žáky prostřednictvím pozitivních vzorů

k ochraně přírody inspirovat.

Nabídka pro školní rok 2019/2020

 

CCBC sdružuje organizace a projekty působící v oblasti ochrany přírody a rozvojové pomoci v Indonésii, Africe a Střední Americe.

Naše platforma disponuje odborníky působícími v rozvojových zemích, kde tato činnost zahrnuje i práci s tamní komunitou včetně vzdělávání dětí. Potřeba vzdělávat i naše děti a možnost nechat autenticky vyprávět nadšené dobrovolníky po návratu z terénu do Čech byla impulsem pro vznik této nabídky přednášek.

 

 

Série přednášek s názvem Jak měníme svět

nabízí základním a středním školám témata z těchto oblastí:

 

fauna, flóra a její ochrana

život, lidé a pomoc v rozvojových zemích

světové výzvy

 

Svou účastí na přednášce každý žák podpoří drobným finančním příspěvkem projekt, ze kterého lektor pochází.

 

Průřezové téma: Environmentální výchova (základní podmínky života, vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy životního prostředí),

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 

 

Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět (rozmanitost přírody), Člověk a příroda (přírodopis, zeměpis), Člověk a společnost (výchova k občanství)

 

Časová dotace přednášky odpovídá jedné vyučovací hodině. Kapacita přednášky umožňuje účast dvou tříd. Realizace probíhá

v prostorách školy.

 

Navýšení časové dotace či úprava tématu dle potřeb školy

je možná.

 

Cena: 45 Kč za žáka

 

 

 

ZAPOJENÉ PROJEKTY

Jednou přednáškou o kapacitě dvou tříd přispějete např. na:

 

Čtyři dny práce terénního pracovníka z řad místní komunity,

který záchrannému programu Kukang pomáhá monitorovat outloně

a další ohrožené živočichy v terénní oblasti v pralese

na ostrově Sumatra

 

Obdělání 600 m² rýžového pole farmářem v Tanzanii nebo na jednu lekci v rámci série vzdělávacích seminářů pro členy družstva Wakulima (témata seminářů: udržitelné zemědělství, management).

 

Opravu kola pro gambijského školáka nebo převoz dvou kol

z ČR do Gambie

 

Očkování dvou detekčních psů, kteří pomáhají odhalovat nelegální činnost pytláků v Africe

 

 

 

 

 

 

Pro více informací se obraťte

na koordinátora programu

 

 

Alena Janová

 

alena.janova@ccbc.cz

720 758 626

 

 

NF CCBC © 2015 All rights reserved.

Všechna práva vyhrazena.

Vaší návštěvou souhlasíte s používáním souborů cookies. O ochraně vašich osobních údajů se můžete dočíst zde.